Phú Sĩ 1

Phú Sĩ 1

750.000 

  • Bít tết Fuji 0,6 kg
  • Bít tết bò Úc 0,4 kg

Bao gồm:

  • 600 gr bít tết FUJI
  • 400 gr bít tết bò Úc
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô