Anh Đào 2

Anh Đào 2

1.590.000 

Bít tết Fuji 2,0 kg

Bao gồm:

  • 2 kg bít tết FUJI
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô