Anh Đào 1

Anh Đào 1

1.900.000 

Bít tết Fuji 2,4kg

Bao gồm:

  • 2,4 kg bít tết FUJI
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô tạm thời hết hàng