Anh Đào 3

Anh Đào 3

890.000 

Bít tết Fuji 1,0 kg

Bao gồm:

  • 1 kg bít tết FUJI
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô