Ba chỉ bò Mỹ nhúng lẩu

Đã bán: 50
Ba chỉ bò Mỹ nhúng lẩu

Khối lượng: 200