Thăn ngoại bò Úc

Thăn ngoại bò Úc

72.000 

Khối lượng: 200g