Phú Sĩ 7

Phú Sĩ 7

660.000 

  • Bít tết Fuji 0,4 kg
  • Ba chỉ bò Mỹ nướng mỏng 0,5 kg
  • Viên mọc bò 0,5 kg

Bao gồm:

  • 400 gr bít tết FUJI
  • 500 gr ba chỉ bò Mỹ nướng mỏng
  • 500 gr viên mọc bò
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô