Phú Sĩ 4

Phú Sĩ 4

700.000 

  • Bít tết Fuji 0,4 kg
  • Ba chỉ bò Mỹ nướng mỏng 1 kg

Bao gồm:

  • 400 gr bít tết FUJI
  • 1 kg ba chỉ bò Mỹ nướng mỏng
  • Kèm cẩm nang hướng dẫn chế biến, nước sốt FUJI, đá khô