Vinmart Aeon Long Biên
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 1, TTTM Vincom Center Long Biên,  Quận Long Biên, Hà Nội
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: