Phú Sĩ 6

Chỉ còn 1 sản phẩm
700,000₫
- Bít  tết Fuji 0.4kg- Ba chỉ bò Mỹ Nướng mỏng 0.5kg- Ba chỉ bò Mỹ Nhúng lẩu 0.5kgHộp quà đã bao gồm đá khô, nước sốt fuji, cẩm nang HDSD

- Bít  tết Fuji 0.4kg

- Ba chỉ bò Mỹ Nướng mỏng 0.5kg

- Ba chỉ bò Mỹ Nhúng lẩu 0.5kg

Hộp quà đã bao gồm đá khô, nước sốt fuji, cẩm nang HDSD