ANH ĐÀO THƯỢNG HẠNG

Chỉ còn 1 sản phẩm
1,970,000₫ 1,980,000₫
Hộp ANH ĐÀO THƯỢNG HẠNG:Thịt bò fuji: 2.5kgHộp xốp: 1Đá khô: 0.25 KgHộp quà ép kim sang trọngTúi giấy

Hộp ANH ĐÀO THƯỢNG HẠNG:

Thịt bò fuji: 2.5kg

Hộp xốp: 1

Đá khô: 0.25 Kg

Hộp quà ép kim sang trọng

Túi giấy