Jiji mart
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: