Intimex - Ngọc Khánh
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 15 - 17 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện Thoại: 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: