Intimex - Hải Phòng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòn
Điện Thoại: 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: