Hapro Nam Trung Yên
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: B3A Nam Trung Yên, Phường Mễ Trì, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: