Fuji Thái Nguyên Cơ sở 2
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 164 Quang Trung, Tp Thái Nguyên ( Dốc Z159)
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: