Đồng Xanh - Yên Phụ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 121 Phố Yên Phụ, q.Tây Hồ, TP. Hà Nội 
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: