Đồng Xanh Vũ Phạm Hàm
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 112 Phố Vũ Phạm Hàm, Q.Cầu giấy, TP.Hà Nội
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: