Dan'shop & Bistro - Đ.Thanh Niên
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 28 Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: