Cửa hàng thực phẩm Fuji Thái Nguyên
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 246 Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam

Điện Thoại:

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: