Co.op Hong Kong Tower
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 1, trục 6*-8 giao K-H*, Tòa nhà dịch vụ công cộng và căn hộ để bán Hồng Kông Tower, số 234A, Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: