Co.op Food Vinata
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tòa nhà C2, Khu CC Vinaconex1, 289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Điện Thoại:

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: