Co.op Food Hà Nội Vesta
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Kiot số 6-7, tầng 1, Tầng DVTM Toà V3, dự án Phú Lãm-The Vesta.

Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: