Co.op  Food Bắc Hà 37 Bắc hà
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khu đô thị Phùng Khoang, Từ Liêm, Hanoi

Điện Thoại:

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: