Citi Ecopark
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 1, tháp E chung cư Rừng Cọ KĐT Ecopark, Phố Trúc, Xã Xuân Quan, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: