Big C Thăng Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:  222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: