Aeon Citimart Hà Nội Tower
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 49 Phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: