Aeon Citimart Ecopark
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:  Phố Trúc, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm

Tham khảo nếu chưa biết đường đi: