Hambuger Fuji

Hambuger Fuji

Hamburger FUJI
Hamburger FUJI với hơn 82% thịt bò (gồm 20% thịt bò FUJI mềm ngọt thái nhỏ 5-7mm) được trộn với...
19,200₫